Wykaz ewidencji, rejestrów i archiwów

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu prowadzi następujące wykazy ewidencji, rejestrów i archiwów:

 • rejestr zakupu i sprzedaży usług dla celów rozliczenia podatku VAT,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr uchwał Rady Społecznej,
 • rejestr aktów wewnętrznych - zarządzeń Dyrektora,
 • rejestr pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr umów,
 • rejestr delegacji służbowych,
 • rejestr pism wychodzących i przychodzących,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr wypadków w drodze do/z pracy,
 • rejestr wypadków przy pracy,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja urlopów pracowniczych,
 • wykaz akt osobowych.

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

ul. Mikołowska 208
43-187 Orzesze

tel./fax: +48 (32) 221 56 70

Strona internetowa:
www.otnorzesze.pl

e-mail:
kancelaria@otnorzesze.pl

NIP: 6351567379
REGON: 273909865

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony