Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy związane z działalnością Ośrodka można zgłaszać:

  • pisemnie na adres:
    Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
    ul.Mikołowska 208, 43-187 Orzesze
  • faksem: +48 32 221 56 70
  • e-mailem: kancelaria@otnorzesze.pl
  • osobiście – poprzez Kancelarię Dyrektora ul. Mikołowska 208, Orzesze

Korespondencja przychodząca rejestrowana jest w Dzienniku Korespondencyjnym i po dekretacji przez Dyrektora kierowana do odpowiednich komórek organizacyjnych celem dalszego załatwienia spraw.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski są przyjmowane w Kancelarii Dyrektora i odnotowywane w Księdze skarg i wniosków, która znajduje się w Dyżurce Pielęgniarskiej. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, a także ustnie do protokołu.

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

ul. Mikołowska 208
43-187 Orzesze

tel./fax: +48 (32) 221 56 70

Strona internetowa:
www.otnorzesze.pl

e-mail:
kancelaria@otnorzesze.pl

NIP: 6351567379
REGON: 273909865

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony