{"id":42,"name":"konkursy","title":"Konkursy","desc":"","header":"Konkursy","lead":"","keywords":"","changes":"dodanie pierwotnego artyku\u0142u wy\u015bwietlaj\u0105cego list\u0119 og\u0142osze\u0144","menu":"","path":"\/konkursy\/konkursy.html","url":"\/konkursy\/konkursy.html","infoOwner":"O\u015brodek Terapii Nerwic dla Dzieci i M\u0142odzie\u017cy w Orzeszu","dateFirstPublicate":"2020-12-02 07:10:14","dateLastVersionPublicate":"2020-12-02 07:10:14","dateAvailableFrom":"2019-10-11 10:56:03","dateAvailableTo":"","type":"jednostki_Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"e99f1591-7316-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Konkursy"}},{"id":"e99f6b74-7316-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":""}},{"id":"e99fc552-7316-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":null}},{"id":"e9a0767d-7316-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"e9a0ccd8-7316-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"}]}